Zawalcz dla swojego klubu!

 

Etap zgłoszeń został zakończony.

Głosowanie na finalistów trwa w naszej galerii od 30.09.2020 do 14.10.2020.

Więcej informacji

Warunki uczestnictwa

W głosowaniu może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 16 lat oraz zamieszkuje w Polsce. Daty rozpoczęcia i zakończenia, procedurę głosowania, nagrody do wygrania i datę ogłoszenia zwycięzcy można znaleźć w formularzu uczestnictwa. Zwycięzca zostanie wyłoniony w sposób opisany poniżej. Polityczne, ekstremistyczne i antydemokratyczne kluby i stowarzyszenia, jak również wszystkie stowarzyszenia, które pochodzą z najbliższego regionu (miasto + sąsiednie wsie) są wykluczone z głosowania, a tym samym z całej kampanii. Inicjatorem kampanii jest dział marketingu (Ing. Zuzana Bušniaková) Galerii Glogovii Ul. Piłsudskiego 19, 67-210 Głogów.

Organizator zastrzega sobie prawo do dostosowania, zmiany lub odwołania kampanii w dowolnym momencie, jeśli będzie to konieczne. Pracownicy działu marketingu, Galerii Glogovia, Arcos Fm Saller Polbau Sp. z o.o. Sp.K. lub spółek powiązanych oraz ich krewni są wykluczeni z udziału w kampanii. Działania prawne są wykluczone.

 

Dalsze przepisy

Etap 1: W okresie od 14.09.2020 do 28.09.2020 każdy z uczestników może zgłosić swoje uczestnictwo poprzez formularz na naszej stronie.

 

– Każdy z uczestników ma jeden głos. Wielokrotne głosy nie będą liczone.

 

Etap 2: W okresie od 30.09.2020 do 14.10.2020, każdy z uczestników może oddać swój głos tylko raz. Zostaną wybrane cztery najczęstsze odpowiedzi. W razie potrzeby, etap 2 będzie się odbywać częściowo lub całkowicie online, tak jak etap 1.

 

– Każdy z uczestników ma jeden głos. Wielokrotne głosy nie będą liczone.

– Każdy uczestnik zobowiązuje się do poprawnego głosowania, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz zaznaczając jedną odpowiedź, maksymalnie raz.

– Dane osobowe nie będą przechowywane i będą wykorzystywane wyłącznie do prawidłowego liczenia oddanych głosów.

– Wręczenie nagrody pieniężnej odbędzie się w uzgodnionym terminie w Galerii Glogovia.

 

Ochrona danych

Aby wziąć udział w konkursie, należy podać dane osobowe. Uczestnik wyraźnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przekazanych przez niego danych w celu realizacji i obsługi konkursu. Uczestnik wyraża również zgodę na otrzymywanie wiadomości w związku z konkursem od Galerii Glogovia na podany przez niego adres e-mail. W przypadku odwołania, uczestnik zostanie wykluczony z konkursu.

Dane osobowe podane i przekazane przez uczestnika w trakcie trwania konkursu będą zbierane, przechowywane i wykorzystywane przez Galeria Glogovia w Glogowie, wyłącznie w celu przeprowadzenia i przetworzenia konkursu, a także zostaną przekazane osobom trzecim (np. poczta, firma kurierska itp.), np. w celu dostarczenia nagrody. Dane te zostaną usunięte natychmiast i nieodwracalnie po zakończeniu konkursu.