WC2 Toaleta dla niepełnosprawnych

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na piętrze przy siłowni Kiko+.