WC Toalety dla klientów

Toalety dla klientów znajdują się na piętrze przy siłowni Kiko+.