Biuro Obsługi Mieszkańca

Biura Obsługi Mieszkańca

76 745 05 77
Odwiedź stronę internetową
Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek:
8-16

Zadania Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Głogowie w Galerii Glogovia:

1) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) bieżące przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców Głogowa dotyczących funkcjonującego

w mieście systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wymiana pojemników, zgłoszenie braku odbioru odpadów, worki na gruz, worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),

3) przyjmowanie podań i wniosków w sprawach:

 • dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 • gospodarowania lokalami komunalnymi i socjalnymi,
 • wycinki drzew i krzewów,
 • zajęcia pasa drogowego,
 • lokalizacji infrastruktury w pasie drogowym,
 • działalności gospodarczej,
 • licencji taxi,
 • dzierżawy gruntów,
 • sprzedaży gruntów,
 • wypisu i wyrysu oraz zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • składanie wniosków o wyrobienie dodwodu osobistego oraz zgłoszenie o zgubieniu dowodu  lub utratę dowodu,

4) Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP.