Crazy Bubble

Crazy Bubble po­le­ca ory­gi­nal­ne, taj­wań­skie na­po­je bub­ble tea. Są to na­po­je przy­go­to­wa­ne na ba­zie her­ba­ty w sze­ro­kiej ga­mie sma­ko­wej, na­po­je mlecz­ne, sor­be­ty i sha­ke. A wszyst­ko z do­dat­kiem pysz­nych sma­ko­wych do­dat­ków!

Zapraszamy!

Artikel-Bild

-Gastronomia-

Godziny otwarcia:

Pon-Sob 9:00-21:00
Niedziela 10:00-20:00