Wrażenia

Początki Galerii Glogovia sięgają 2007 roku, kiedy to w oparciu o ówczesną sytuację rynkową oraz deklaracje dwóch kluczowych najemców Grupa Saller zabezpieczyła teren o powierzchni prawie 5 ha na obrzeżach Głogowa, przy ulicy Piłsudskiego, w sąsiedztwie hipermarketu Tesco.

Pierwotna koncepcja zagospodarowania tego terenu zakładała budowę dużego Parku Handlowego, którego głównymi magnesami miały być duży market spożywczy (Kaufland) oraz budowlany (OBI). Konieczność przygotowania gruntu od strony formalno-prawnej, tj. jego odrolnienie oraz uchwalenie stosownego studium i następnie MPZT (Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu), wymagała jednak czasu. Kiedy w końcu, pod koniec 2008 roku teren był gotowy pod inwestycję, zmiana strategii dwóch największych partnerów projektu spowodowała ich wycofanie się i chwilowy zastój w pracach nad projektem.

Ich wznowienie nastąpiło dopiero w połowie 2009 roku w oparciu o podjęte rozmowy z nowym partnerem kluczowym, firmą Leroy Merlin. Nadal zachowana pozostawała koncepcja projektu, jako klasycznego retail parku. Negocjacje z Leroy Merlin trwały do połowy 2012 roku, jednak pomimo ich zaawansowania (negocjowane były już warunki biznesowe, gotowy był wstępny projekt), czynniki zewnętrzne doprowadziły ostatecznie do wycofania się LM z inwestycji i tym samym ponownego „storpedowania” naszego projektu.

Do ostatecznego wskrzeszenia projektu w Głogowie przyczynił się pośrednio sukces otwartej w październiku 2011 roku Galerii Ostrovia w Ostrowie Wielkopolskim, ale i pewien zwrot myślowy, zmieniający o 180 stopni koncepcję projektu. Pan Saller wyszedł z prostego założenia, dlaczego nie można by powtórzyć i niejako przekopiować koncepcję Galerii Ostrovia do Głogowa, a co za tym idzie powtórzyć jej sukces!

Po tej decyzji, jeszcze w sierpniu 2012, doszło do pierwszych spotkań z najważniejszymi potencjalnymi najemcami projektu, którzy zadeklarowali swoją aprobatę oraz zainteresowanie udziałem w projekcie. Takie stanowisko nie było niczym zaskakującym, mając na uwadze fakt, że Głogów, jako prawie 70-cio tysięczne miasto pozbawione było nadal nowoczesnej, kompleksowej oferty handlowej. Wyjątki stanowiły dwa hipermarkety spożywcze (Tesco, Carrefour), jeden budowlany (Castorama), jeden elektro (Media Markt), oraz liczne średnie i mniejsze obiekty rozsiane po mieście. Jeżeli chodzi o większe zakupy z szeroką ofertą wszystkich branż, Głogowianie zdani byli na wyjazdy do odległego minimum 30 minut jazdy samochodem Lubina, Leszna lub Zielonej Góry, jako najbliższych miast z galeriami handlowymi.

Zupełnie niespodziewanie pojawiły się dwie inne przeszkody na drodze do szybkiej realizacji Galerii Glogovia. Pierwszą okazał się problem z pozyskaniem operatora spożywczego do projektu. Głogów był wtedy na tyle specyficznym miastem, pozbawionym z jednej strony nowoczesnego obiektu handlowo-usługowego, ale jednocześnie posiadającym większość sieci operatorów spożywczych. Problem ten dominował postępy nad projektem przez całą drugą połowę 2012 oraz pierwszy kwartał 2013 roku. Dopiero niekonwencjonalna propozycja do współpracy polskiej sieci Piotr i Paweł, posiadającej już dwa markety w Głogowie, doprowadziła w lutym 2013 do wstępnej pozytywnej deklaracji i w końcu 29 lipca 2013 do podpisania umowy najmu. Umowa ta umożliwiła i spowodowała wszczęcie intensywnych prac projektowych, których pierwszym pozytywnie zakończonym etapem było wydanie pozwolenia na budowę w lipcu 2013 roku.

Drugą przeszkodą, która opóźniała realizację Galerii Glogovia okazał się konkurencyjny projekt na terenie miasta. Pokazanie się tego projektu na rynku spowodowało cofnięcie udzielonych już wcześniej deklaracji wielu najemców o udziale w naszym projekcie, a u dalszej grupy wstrzymanie decyzji.

Pomimo tego proces komercjalizacji postępował powoli ale konsekwentnie do przodu i zaowocował wiosną 2014 podpisaniem kolejnych dwóch kluczowych umów najmu, z Grupą LPP, która w Galerii Glogovia otworzy sklepy swoich 4 marek, oraz z Cinema 3D, które będzie operatorem 5-cio salowego kina. Od tego momentu proces komercjalizacji nabrał znacznie tempa, chociaż do połowy 2015 był hamowany przez działania konkurencji.

Ostatecznie konkurencyjny projekt przeszedł do lamusa. Zwyciężył zdrowy rozsądek, realne działania, oraz bardzo dobre relacje z najemcami.

Formalnie budowa Galerii Glogovia rozpoczęła się we wrześniu 2014 roku. 15 października 2014 odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, z udziałem wielu zaproszonych gości, w tym władz województwa, powiatu, miasta i gminy.

Po niespełna 19 miesiącach, 17 marca 2016 Galeria Glogovia otworzy swoje progi dla mieszkańców miasta i regionu, z poziomem komercjalizacji otwartych lokali przekraczającym 70%. W kolejnych 3 miesiącach poziom ten przekroczy co najmniej 80%, oferując klientom na ponad 21 tyś m2 kompleksową ofertę modową, rozrywkowo-sportową, oraz usługową.

Na całym etapie inwestycji Galerii Glogovia należy podkreślić bardzo pozytywne i przychylne zaangażowanie i wsparcie lokalnych władz, począwszy od byłego Wójta Gminy Głogów, Pana Andrzeja Krzemienia, byłego Prezydenta Miasta Głogowa, Pana Jana Zubowskiego, byłego Starosty Głogowskiego Rafaela Rokaszewicza, po obecnego Wójta, Panią Joannę Gniewosz, Prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza oraz Starostę Powiatowego Pana Jarosława Dudkowiaka.